لطفا صبر کنید ...خدمات

مشاوره سازمانی صنعتی

از آنجا كه انسانها نيروي محركه سازمان تلقي مي‌شوند، ترديدي نيست كه وضعيت بهداشت رواني و سلامت رواني كاركنان بايد يكي از مهم ترين مسائل سازمان و مديريت محسوب شود.منشاء آسيب‌های اجتماعی و روانی افراد در سازمان‌ها متنوع و متفاوت است
کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها بسته به نوع، ماهيت و ويژگيهای شغلي، پروژه ایی، اقماری، سختي كار و نيز برخي عوامل مداخله‌گر و تأثيرگذار ديگر چون عامل‌هاي استرس زای فردي، خانوادگی و درون سازماني، ممکن است در معرض آسيب های اجتماعی و روانی قرار گیرند.
به همين منظور مشاوره، رواندرمانی و آموزش مهارتهایی چون مدیریت استرس، مدیریت خشم، هوش هیجانی و مدیریت تعارضات و… جهت بهبود و ارتقا سلامت روان كاركنان و خانواده‌هاي آنها امري ضروري تلقي می گردد

مشاوره سازمانی صنعتی

تمامی حقوق این سایت متعلق است به دکتر فرحزاد عباسیان. طراحی وب سایت توسط رایان