جستجو
Close this search box.

مشاوره فردی

مشاوره فردی توسط دکتر روانشناس به عنوان یک فرصت برای ارتقاء روانی و روان‌پزشکی افراد می‌تواند بسیار مؤثر باشد. این فرایند شامل بررسی مسائل شخصی و زندگی روزمره فرد، به‌عنوان مثال، استرس‌های کاری، روابط شخصی، یا مشکلات روانی مانند افسردگی یا اضطراب می‌شود. دکتر روانشناس با بهره‌گیری از روش‌های مختلف مشاوره از جمله مصاحبه، تجزیه و تحلیل، و راهکارهای درمانی متناسب، به هدف کمک به فرد برای تسلط بر مشکلاتش و بهبود کیفیت زندگی او می‌پردازد. این فرایند می‌تواند به فرد کمک کند تا خودش را بهتر بشناسد، روابطش را بهبود بخشد و استراتژی‌های مقابله با مشکلات روزمره‌اش را یاد بگیرد.