جستجو
Close this search box.

سایه مثبت و سالم رابطه چیست؟

[bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_text]

سایه مثبت و سالم رابطه همان احساس کمال فردی و بی‌‌نیازی است: «من به شناسایی نیازهای خودم پرداخته و از نیازهایی که در دوران کودکی ارضا شده‌اند، قدردانی کرده‌ام. من برای نیازهای ارضا نشده خود سوگواری کرده‌ام و اکنون برای همکاری و کمک به شما، مراقب نیازهای شخصی خودم هستم.»
این واژگان سخنان فردی است که اگرچه بی‌‌نیاز نیست، اما نسبت به نیازهای خود هشیار است و نیازهای وی ارضا شده‌اند.
وی همراه با نیازهای خود و برای اینکه دیگری آنان را ارضا کند، وارد رابطه نشده است، بلکه با کمال و تعالی به دنبال تشریک آن است.
وی به دنبال شریکی است نیازمند کمال و تعالی، کسی که با وی همراه و همدم شود، نه اینکه وظیفه ارضای نیازها را بر عهده بگیرد.
📚 رقص سایه

[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

فهرست مطالب